Dlaczego taka Sieć jest potrzebna?

Istnieje mnóstwo problemów w naszym kraju, którymi politycy się nie zajmują, nie chcą zajmować, lub nie wiedzą jak je rozwiązać. Potrzebne jest miejsce, w którym obywatele mogą dyskutować o trudnych sprawach i wspólnie znajdować dobre rozwiązania.

Choć prawo pozwala obywatelom wystąpić z obywatelską inicjatywą ustawodawczą do Sejmu, to w praktyce jest to zadanie bardzo trudne. Jedną z głównych przeszkód jest wymóg zebrania 100tys. podpisów w bardzo krótkim czasie trzech miesięcy (dla porównania Szwajcarzy mają półtorej roku, aby zebrać taką samą ilość podpisów*). Znacznej ilości organizacji obywatelskich nie udaje się samodzielnie przeskoczyć tej przeszkody. Dlatego taka sieć, która pomoże obywatelom wspólnie zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, jest potrzebna.