Stowarzyszenie Więcej Demokracji (SWD) otrzymało pieniądze z funduszy szwajcarskich na rozwój Sieci 118.

Projekt jest bardzo ambitny i wiele działań, które się da wykonujemy w wolontariacie. Dlatego jeśli chcesz Nam pomóc proszę skontaktuj się z koordynatorem ([email protected]), albo zarejestruj się na stronie siec118.pl i skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi za sieć w ramach siec118.pl. Każda pomoc się liczy.

Projekt współfinansowany przez Swajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerlad through the Swiss Contribution to the enlarged European Union